Homeosinerģiskās veselības studija "Dabas Elpa"

tikai dabīgi un organismam draudzīgi produkti

0
Tavs Pirkuma grozs
0

Privātuma politika

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 • Uzņēmuma privātuma politika ir nepieciešamo procedūru kopums, kas nodrošina katras ar to saistītas personas (klientu, darbinieku, biznesa kontaktpersonu u.c.) datu aizsardzību atbilstoši ES Regulai 2016/679 par personas datu aizsardzību.
 • Personas dati ir jebkāda iegūtā informācija, kura tieši vai netieši var būt attiecināma uz kādu konkrētu fizisko personu, un šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju, kādā veidā un kādiem nolūkiem šie dati tiek apstrādāti un kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu datu drošību un likumīgu izmantošanu.
 • Dabas Elpa atzīst personas tiesības uz datu aizsardzību, apņemas ieviest nepieciešamās procedūras, lai uzņēmuma darbības ietvaros veiktā personas datu vākšana un apstrāde notiktu saskaņā ar piemērojamo likumu, ar pienācīgu cieņu pret katru fizisko personu, to iesniegtās informācijas drošību un konfidencialitāti.

PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI

 • Visas, personas datu aizsardzības nodrošināšanas procedūras, kuras īsteno Dabas Elpa, atbilst uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem un datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar “Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi” un Latvijas Valsts datu aizsardzības tiesību aktiem.
 • Dabas Elpa personas datu apstrādes procesa gaitu uzrauga Datu aizsardzības speciālists. Viņš kontrolē visu iepriekšminēto punktu korektu izpildi saskaņā ar Eiropas Savienības Regulas vadlīnijām. Neskaidrību gadījumā un jautājumos, kuri ir saistīti ar iesniegto personas datu drošību Dabas Elpa varat sazināties ar uzņēmuma atbildīgo speciālistu pa e-pastu: info@dabaselpa.lv vai pa telefonu: 220 66 164

KĀDI PERSONAS DATI TIEK UZKRĀTI PSIHO PRAKTIKA DATU BĀZĒ?

Dabas Elpa uzkrāj un apstrādā tikai to informāciju, ko pircēji iesniedz paši par sevi, piemēram, reģistrējoties Sabiedrības internetveikalā – www.dabaselpa.lv.

Iegūtos personas datus Dabas Elpa iedala divās grupās:

 • Personas pamatdati. Personas pamatdatos tiek ietverti: vārds un uzvārds; saziņas avoti – e-pasts un telefons; dzīvesvietas informācija – pilsēta, adrese, pasta indekss; piekrišana datu apstrādei un piekrišana individuālo piedāvājumu saņemšanai.
 • Analītiskie dati. Analītiskajos datos ietilpst no interneta pārlūka iegūtie dati – sīkdatnes (Cookies).

KĀDOS GADĪJUMOS PSIHO PRAKTIKA IZMANTO PERSONAS DATUS?

PERSONAS DATI TIEK IZMANTOTI:

Klientam reģistrējoties Dabas Elpa internetveikalā.

Lai varētu izmantot visas privilēģijas un īpašos piedāvājumus lietotājiem, reģistrācijas formā ir jāaizpilda ailītes, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), norādot obligātos fiziskas personas identificēšanas datus. Tie ir šādi:

 • Vārds un Uzvārds – fiziskas personas identificēšanai;
 • E-pasts un telefons – saziņai un komunikācijai starp interneta veikalu un klientu;
 • Piekrišanas apliecinājums personas datu apstrādei un lietošanai: – pamatnosacījums lietotāja reģistrācijai internetveikalā un atļauja apstrādāt un uzglabāt klienta iesniegtos datus;
 • Piekrišana ziņu saņemšanai par jaunumiem preču piedāvājumā – šī ir brīvprātīga izvēle.

Šie dati tiek izmantoti, lai sazinātos ar klientu, atbildētu uz pieprasījumiem vai jautājumiem, kuri ir saistīti ar klientu pasūtījumiem, verificētu pieeju lietotāja portālam, atjaunotu pieeju portālam, kā arī pārliecinoties par lietotāja konta īpašuma tiesībām.

SĪKDATŅU (COOKIES) PRĪVĀTUMA POLITIKA

Sīkdatnes (angl. –“cookies”) ir mazi teksta faili, kurus tīmekļa vietne www.dabaselpa.lv nosūta uz klienta interneta pārlūkprogrammu datorā, telefonā vai planšetdatorā. Izmantojot sīkdatņu iegūto informāciju par klientu paradumiem, apmeklējot uzņēmuma interneta veikalu, ir iespējams pilnveidot tehnoloģiskos procesus, kuri ir saistīti ar datu apstrādi, ātrdarbību, tādejādi pilnveidot tīmekļa vietni, lai tā darbotos labāk un efektīvāk.

Klienta piekrišana sīkdatņu apstrādei:

 • nodrošina pilnvērtīgu tīmekļa darbību;
 • ļauj automātiski pieslēgties lietotāja kontam;
 • ļauj izmantot koplietošanas iespējas ar tīmekļa vietnēm Draugiem.lv un Facebook;
 • nodrošina ātru un apmeklēšanai drošu tīmekļa vietni;
 • ļauj pastāvīgi veikt tehnoloģiskos uzlabojumus, klientu ērtības nolūkos.

Personas datu apstrāde notiek tikai Klienta piekrišanas gadījumā. Sīkdatņu apstrādei var piekrist vai no tās atteikties jebkurā brīdī, mainot savus pārlūkprogrammas iestatījumus, kas attiecas uz analītisko, sociālo un reklāmas sīkdatņu izmantošanu. Sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas pamata funkcionalitātes nodrošināšanai un korektai tīmekļa darbībai, tiek aktivizētas automātiski.

DATU IZPAUŠANA

Dabas Elpa atbild par klientu iesniegto informācijas drošību un rūpējas par to, lai indivīdu sniegtie dati bez atļaujas vai likumiska pamata nenonāktu pie trešajām personām. Uzņēmumam ir pienākums sniegt informāciju par tās rīcībā esošajiem personas datiem šādās situācijas:

 • Ja personas datus pieprasa izsniegt tiesību sargājošās iestādes, tiesa vai citas valsts un pašvaldības iestādes, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un ja attiecīgajām iestādēm ir tiesības šādu informāciju pieprasīt;
 • Ja attiecīgai līgumsaistību pusei (piemēram, kurjera pakalpojumu sniedzējam) noslēgtā līguma ietvaros ir nepieciešami fiziskas personas dati.
 • Ja Persona vēlas iegūt informāciju par saviem uzņēmumā esošiem personas datiem un to izmantošanas mērķiem.
 • Ja uzņēmums vēršas kādā no tiesību sargājošām iestādēm pret personu, kura aizskārusi uzņēmuma likumiskās intereses.

PERSONAS TIESĪBAS

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, privātuma politika paredz ne tikai sniegt informāciju par Klienta datu apstrādes mērķiem un metodēm, bet arī paredz, ka katram Klientam ir tiesības:

 • Pieprasīt apstiprinājumu par indivīda personas datu apstrādi un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un apstrādātai informācijai, iesniedzot rakstisku iesniegumu uzņēmuma Datu aizsardzības speciālistam.
 • Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi Dabas Elpa datu bāzē.
 • Pieprasīt savu personas datu pārnešanu vai savu personas datu atsaukšanu.
 • Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par konstatētajiem pārkāpumiem personas datu apstrādē.